Giá kệ inox để đồ

Giá kệ inox để đồ trong nhà bếp - Bếp công nghiệp Việt.
Trong nhà bếp công nghiệp, nơi để chứa đồ rất quan trọng, vì có rất nhiều thực phẩm. Giá - kệ inox trong nhà bếp giúp các bạn để thực phẩm theo từng tầng sẽ trở nên ngăn nắp, dễ dàng cho việc lấy đồ.
Giá - kệ inox trong khu kho có nhiều loại: Giá để đồ bằng nan (giá nan), giá để đồ bằng tấm phẳng (giá phẳng), giá để đồ bằng tấm phẳng nhưng được đột lỗ (giá đột lỗ), giá lắp ghép, giá có bánh xe di động...v..v..


Comments