Thiết bị bảo quản lạnh

Thiết bị bảo quản lạnh - Bếp công nghiệp Việt
Thiết bị bảo quản lạnh bao gồm: Đông và Mát, 2 loại đó lại có nhiều models khác nhau:
 + Tủ đông 4 cánh, Tủ đông 6 cánh, Tủ đông 2 cánh, 
 + Tủ mát 4 cánh, tủ mát 2 cánh.
 + Bàn lạnh 3 cánh, bàn lạnh 2 cánh
 + Tủ nửa đông - nửa mát 4 cánh
Các thiết bị bảo quản lạnh được nhập khẩu từ ngoài nước như: Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia, Trung Quốc...
Comments